ambasador architektury ambasador architektury

Zostań ambasadorem „Architektury-murator”

Kim jest ambasador?

Jest to pasjonat architektury, stały bywalec wydarzeń studenckich* (mile widziany: członek samorządu studenckiego lub koła naukowego). 
Osoba, która ma umiejętność aktywizowania kolegów i koleżanek, zaradna, przedsiębiorcza, odpowiedzialna i zorganizowana.
*warsztatów, wykładów, wernisaży/wystaw

Pole działalności:

- zwiększenie rozpoznawalności miesięcznika wśród studentów
- promowanie wydarzeń miesięcznika (konkursy, wernisaże, wykłady)
- reprezentowanie „A-m” na wydarzeniach
- informowanie redakcji „A-m”  o wydarzeniach, konkursach odbywających się w swoim mieście i na uczelni

Korzyści ambasadora:

+ prenumerata miesięcznika „A-m”
+ zaproszenia na eventy organizowane przez „A-m”
+ referencje, poświadczenia przy staraniu się o stypendium
+ reprezentowanie swojego wydziału na łamach miesięcznika
+ możliwość publikacji artykułu lub projektu

Zostań ambasadorem „Architektury-murator”

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić uczestnictwo w akcji Ambasador Architektury. Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TIME S.A.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerskiej 10, 04-190, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
przez e-mail: iod@grupazpr.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

    listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

    przez e-mail: iod@grupazpr.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Akcji specjalnej „Zostań ambasadorem Architektury-murator”. Jeżeli to Ty zostaniesz wybrany będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu nawiązania z Tobą współpracy i wysyłki bonusów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia do wzięcia udziału w Akcji. O tym, kto zostanie Ambasadorami zadecyduje Redakcja miesięcznika. Jeżeli przekazanie bonusów będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Jeżeli w związku z udziałem w Akcji złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Akcji, a także przez okres, w którym przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji, tj. 3 miesiące od wyboru Ambasadora. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci bonusów, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych


Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli zostaniesz Ambasadorem, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci bonusy.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

    a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

    b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

    c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

    d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

    e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

    f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Akcji możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w formularzu Akcji. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji oraz utratą prawa do jakichkolwiek bonusów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Akcji.